Activitats, esdeveniments, espectacles, performance, concerts, tallers,

classes, celebracions, quedades, fires, xerrades, presentacions.

LA BATERIA DE GIRONA 2016